Original

Igbo names and spellings for various settlements
Abakaliki is Abankaleke; Afikpo is Ehugbo; Awgu is Ogu; Awka is Oka; Bonny is Ubani; Enugu is Enugwu; Ibusa is Igbuzö; Igrita is Igwuruta; Oguta is Ugwuta; Onitsha is Onicha; Owerri is Owere; Oyigbo is Obigbo... any more will be added.

Friday, December 7, 2018

Agukwu Nri

A woman and child from Agukwu Nri, photographed by Northcote Thomas, 1910-11. Colourised Ukpuru 2018.

No comments: